Zaměření

Bomart poskytuje komplexní služby při projektování všech typů pozemních staveb. Za dobu existence společnosti se na základě našich projektů realizovaly novostavby občanské vybavenosti, bytových staveb a dopravní i technické infrastruktury. Firma Bomart se dále podílí na regeneracích obytných domů nebo rekonstrukcích historických objektů.

Bomart se dále věnuje územně plánovací činnost. Zabývá se zejména zpracováním územních a regulačních plánů včetně jejich změn, stejně tak jako tvorbou urbanistických a územních studií. Samozřejmostí je odborné poradenství v oblasti právních předpisů.

Zde naleznete výčet typů činností, na které se společnost Bomart specializuje:

 • regenerace bytových domů
 • regenerace panelových domů
 • rekonstrukce historických objektů
 • rekonstrukce obytných celků
 • půdní vestavby a nástavby
 • novostavby řadových rodinných domů
 • novostavby rodinných domů
 • novostavby obytných celků
 • novostavby adminstrativních budov
 • novostavby a rekonstrukce domů pro seniory
 • novostavby výrobních a skladových areálů
 • novostavby sportovních a rekreačních areálů
 • novostavby hotelů
 • novostavby čerpacích stanic
 • projektování prodejen v obchodních centrech
 • vodohospodářské stavby
 • projekty městského inženýrství
 • plynofikace obcí a obytných celků
 • územně analytické podklady
 • návrhy územních plánů vč. jejich změn
 • návrhy regulačních plánů vč. jejich změn
 • prostorové a funkční analýzy území
 • urbanistické studie
 • podkladové studie pro pořízení změny nebo úpravy územního plánu hl. m. Prahy
 • posuzování využitelnosti území dle ÚP SÚ HMP
 • výklad územně plánovací dokumentace a poradenství v oblasti urbanismu
 • příprava expertních stanovisek v oboru urbanismus a územní plánování
 • projektování silnic a dálnic, obslužných zařízení, odpočívek a čerpacích stanic
 • projekce v oboru městských komunikací
 • obytné a pěší zóny
 • městská hromadná doprava, komunikační úpravy, zastávky a koncová obratiště
 • dopravní značení