Podporujeme

Nadační fond Klíčekwww.klicek.org

Je dobrovolnou neprofesionální organizací, sdružující své členy z řad občanů bez rozdílu věku, národnosti, víry či společenského postavení, jejichž postoje jsou blízké ideálům Nadačního fondu Klíček a kteří se chtějí aktivně podílet na pomoci nemocným dětem a jejich rodinám.

Hlavními úkoly Nadačního fondu Klíček jsou:
Odstraňovat bariéry mezi vážně nemocnými dětmi, jejich rodinami, zdravotnickými institucemi a veřejností. Zasazovat se o humanizaci dětských nemocnic a samotné hospitalizace.
Chránit soukromí vážně nemocných dětí a jejich rodin před agresívními reklamními kampaněmi a jinými kampaněmi oslovujícími veřejnost neetickým emocionálním vydíráním.
Podporovat zodpovědný a poučený přístup k vlastnímu zdraví.

Základní škola Kunraticewww.zskunratice.cz

ZŠ Kunratice má hluboké kořeny a více jak čtvrttisíciletou tradici.  V areálu školy je školní polyfunkční hřiště i zázemí pro výuku přírodních věd, výpočetní techniky a estetických předmětů. Školní areál je plně bezbariérový.

ZŠ Kunratice se snaží vytvářet příznivé, liberální klima školy, kde vládnou partnerské vztahy. Škola je řízena na demokratických principech s vnitřní hierarchií a určenými kompetencemi. Otevřenost programu školy je dána i tím, že usiluje o zapojení do sítě „Škol podporující zdraví“.